Etiske retningslinjer

SH Byggs etiske retningslinjer beskriver den forventede oppførselen til alle interessenter - ansatte, ledere, styre og forretningspartnere - som støtter den etiske kulturen i organisasjonen.

Etiske retningslinjer Fasadgruppen.pdf

 

Sist oppdatert 14 juni 2022