Østensjø Terrasse 11-13

Entrepriseform: Underentreprise

Tidsperiode: 2017

Vi har levert og utført:

  • Isolering med Jacon 50mm plater
  • Puss av fasade med Sto puss system