Bærekraft

I vårt selskap har vi en virksomhet som kan inneholde arbeidsmiljørisiko. Selskapet og de ansatte må selvfølgelig følge lover, forskrifter og normer som samfunnet setter for virksomheten. Vi er også klar over at vi må overvåke arbeidsmiljøet, slik at det ikke oppstår nye risikoer og at arbeidsmiljøet er mer enn bare fravær av risiko. Å trives og utvikle seg i arbeidet sitt og å jobbe på trygge arbeidsplasser er viktig for oss, da det skaper trygghet i det daglige arbeidet. En åpen holdning og diskusjoner med alle ansatte er viktige for oss for å gi de ansatte muligheten til å utvikle seg på jobb. I det daglige arbeidet må hver ansatt vise personlig ansvar for helse og miljø.

Det er opp til alle, ikke bare å følge regler, instruksjoner og rutiner, men også å være klar over og umiddelbart rapportere eventuelle risikoer og trusler til et godt arbeidsmiljø og til miljøet. Før f.eks. beslutninger om nye investeringer eller endringer i virksomheten, arbeidsmiljøspørsmål må diskuteres, risikoen undersøkes og konsekvensene vurderes i samarbeid med de ansatte. Det må da treffes tiltak for å forhindre uønskede effekter og minimere risiko så langt som mulig.

Miljø- og kvalitetspolitikk

For å kunne jobbe bærekraftig og bidra til bærekraftig utvikling når det gjelder miljø og kvalitet, jobber vi ut fra visse regler og rutiner for å sikre at kvaliteten er god og miljøet trygt. Det er SH Bygg policy å levere til riktig pris, riktig produkt til rett tid for best å møte kundens forventninger

 

Lena Gerlöw
KMA-chef Fasadgruppen

Lena.gerlow@fasadgruppen.se
+46 (0)70-317 27 03

Sist oppdatert 10 juni 2024