Whistleblower

Fasadgruppen ønsker et åpent forretningsklima, å føre høy forretningsetikk og evne til alltid å se mulighetene for forbedringer. Våre medarbeidere, kunder og leverandører er vår viktigste kilde til innsikt i eventuelle mangler som bør utbedres.

Enhver som har mistanke om uregelmessigheter, som er i konflikt med Fasadgruppen sine verdier, god forretningsetikk eller lovverket, skal ha mulighet til å rapportere inn dette uten frykt for represalier. Du kan velge å sende inn din bekymring anonymt. For å beskytte den som sitter inne med informasjon, har Fasadgruppen en whistleblower-politikk med en tilhørende rapporteringsfunksjon.

Hva kan rapporteres?

Via ordningen kan det rapporteres mistanke om alvorlige uregelmessigheter. Følgende inkludert:

• Økonomisk kriminalitet så som bestikkelse, tyveri, bedrageri og forfalskning, regnskapsmessige overtredelser og annen overtredelse av regnskap- og skattelovgivning
• En interessekonflikt mellom en medarbeider og Fasadgruppen
• Andre alvorlige uregelmessigheter som påvirker Fasadgruppen sine interesser eller enkeltpersoners liv og helse, for eksempel alvorlige miljøforbrytelser, store mangler i sikkerheten på arbeidsplassen og alvorlige former for diskriminering og sjikane

Hvem kan rapportere?
Ordningen kan brukes av alle ansatte – uansett arbeidsforhold – i alle virksomheter i Fasadgruppen. Kunder og leverandører kan også benytte seg av ordningen.


Hvordan rapportere?
• Mulighet 1: rapporter til en sjef i Fasadgruppen
• Mulighet 2: rapporter anonymt via Whistleblower-verktøyet, se nedenfor


Hvordan rapporteres andre saker?
Andre typer saker, som tvister, feil, mangler, mindre regelbrudd, sjikane, mobbing, misnøye vdr. lønn mv., skal ikke rapporteres via sistnevnte system. Nevnte forhold skal primært rapporteres til nærmeste leder eller på den måten som er spesifisert i Fasadgruppen sine retningslinjer og rutiner.

Rapporteringsverktøy
For å sikre din anonymitet leveres rapporteringsverktøyet av en ekstern og uavhengig aktør. Rapporteringskanalen er kryptert og beskyttet av adgangskode. Du vil ikke bli tvunget til å oppgi din identitet dersom du ikke ønsker det.

  • Du trenger ikke ha bevis for din mistanke, men ingen beskyldninger må gjøres gjeldende Derom det har en ondsinnet baktanke eller at du med vitende og vilje anklager noen på falske premisser

  •  Det er viktig at du beskriver alle fakta i saken, inkludert omstendighetene du mener er mindre viktige. Vær nøyaktig, og legg ved alt som kan være relevant.


Rapporteringskanaler
2Secure tilbyr to kanaler for saksbehandling; nett eller telefon.
Angi firmakode: JRD430.

1. Web: wb.2secure.se
2. Telefon: +46 77-177 99 77

Sist oppdatert 14 juni 2022